Ortaklara Duyuru

De?erli Akta? A.?. Orta??m?z,

Akyarlar tesisimiz SENTIDO Bellazure hotel markas? ile hizmet vermektedir. Akta? A.?. ortaklar?m?z www.sentidobellazure.com adresinden “Üyelere Özel” bölümünden rezervasyon i?lemlerini yapabilir ve sezon bilgisine ula?abilir.

Di?er konulardaki taleplerinizi iletisim@aktasakyarlar.com.tr adresimize bildirmenizi önemle rica ederiz.

Akta? A.?.

© Copyright Akta? Akyarlar 2011. All rights reserved.