Soyta? Holding A.?. taraf?ndan ?ubat 1989 y?l?nda ?stanbul merkezli olarak kurulmu?tur. Soyta? Holding A.?.’nin bir i?tiraki olarak, gruba ait Bodrum Akyarlar’da bulunan arazi üzerindeki tesisin mülkiyet ?irketidir.

?imdiki ad?yla Sentido Bellazure’un bulundu?u yer, Ege denizinde irili ufakl? koylarla çevrelenmi? Bodrum yar?madas?n?n güneyinde, ilçeye 21 km mesafede bulunan eski bir bal?kç? köyü olan Akyarlar Köyü’ndedir. P?r?l p?r?l deniziyle, günün her saati eksik olmayan rüzgar?yla, tertemiz sahiliyle, Bodrum Yar?madas?’n?n en keyifli yerlerinden biridir Akyarlar. Küçük ama sevimli bir yerle?im yeri olan Akyarlar, Yunanistan’?n Kos (?stanköy) Adas?’n?n Türkiye’ye en yak?n oldu?u yerdir. Ayn? zamanda ?üphesiz kum kalitesi olarak Bodrum’un hatta Türkiye’nin en iyi plajlar?ndan biridir. Bodrum’un en bozulmam?? koylar?ndan Akyarlarda genelde dalgas?z dümdüz bir denizi ile, sessiz sakin ortam? ile, dinlenme kelimesinin gerçek anlam?yla kullan?ld??? tesisimiz, görülmeye de?erdir.

© Copyright Akta? Akyarlar 2011. All rights reserved.